FOB 80.201

Statsskattedirektoratets bødeforelægsprocedure i straffesager efter skattekontrolloven

01-01-1980

Over for statsskattedirektoratet rejst tvivl om, hvorvidt et »bødeforelæg« i en skattesag opfyldte skattekontrollovens krav til »bødeforelæg«. Henstillet til statsskattedirektoratet, at direktoratet - såfremt det fortsat fandt at burde fremme sagen, eventuelt efter fornyet kontakt med vedkommende skatteyder - meddelte ham et bødeforelæg, der fuldt ud opfyldte kravene i skattekontrolloven. 

Endvidere henstillet til skattedepartementet, at bødeforelæggelsesproceduren efter skattekontrolloven ændres under hensyntagen til de synspunkter, jeg anførte i sagen. 

(J. nr. 1980-687-222).