FOB 80.120

Opholds- og arbejdstilladelse til udlænding, der levede i homoseksuelt parforhold med dansker

01-01-1980

Anmodet justitsministeriet om at ville undergive en sag om opholds- og arbejdstilladelse til en person, der levede i et homoseksuelt samlivsforhold med en dansk statsborger, fornyet overvejelse under henvisning til dels de faktiske oplysninger i sagen, dels de mere generelle synspunkter, jeg havde anført i sagen. 

(J. nr. 1980-934-613).