FOB 80.142

Anvendelse af sikringscelle i arresthuset i Slagelse

01-01-1980

Anvendelse af en sikringsceller i arresthuset i Slagelse, uanset at betingelserne for sikringscelleanbringelse ikke var til stede. 

(J. nr. 1980-532-615).