FOB 80.670

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur

01-01-1980

Udtalt over for undervisningsministeriet, at et notat om rigshospitalets struktur, der var udarbejdet af en sekretariatsgruppe bestående af embedsmænd fra indenrigsministeriet, undervisningsministeriet, sundhedsstyrelsen og rigshospitalet, og som af sekretariatsgruppen var afgivet til de fire myndigheder, ikke af undervisningsministeriet kunne nægtes udleveret til personalerepræsentanter ved rigshospitalet og ortopædisk hospital med henvisning til bestemmelsen i offentlighedslovens § 5, nr. 3. 

Henstillet til undervisningsministeriet på ny at overveje afgørelsen om afslag på anmodningen om aktindsigt. 

(J. nr. 1980-1193-711).