FOB 80.556

Sagsbehandling i skattedepartementet og statsskattedirektoratet

01-01-1980

Skattedepartementets og statsskattedirektoratets behandling af en sag, herunder manglende besvarelse af erindringsskrivelser, gav på nogle punkter anledning til kritik. 

Henstillet til skattedepartementet og statsskattedirektoratet i fællesskab at fastlægge en ordning vedrørende svarfrister (og rykningsfrister), rykning og rykningsbesvarelser i overensstemmelse med det, jeg har anført i min beretning for 1972, s. 218. 

(J. nr. 1980-1186-220).