FOB 80.536

Bistandshjælp til uddannelsessøgende i sommerferien

01-01-1980

Ikke fundet tilstrækkeligt grundlag for at kritisere den opfattelse, som socialministeriet havde givet udtryk for vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt de uddannelsessøgende, der var arbejdssøgende i sommerferien 1981, ville kunne modtage bistandshjælp, uanset at socialministeriet havde oplyst, at ministeriet ikke agtede at udsende et »sommerferiecirkulære« i 1981. 

(J. nr. 1980-704-052).