FOB 80.677

Socialministeriets og socialstyrelsens tilsyn m. v. efter bistandsloven

01-01-1980

Udtalt, at jeg fandt det ønskeligt, at spørgsmålene om indholdet af socialstyrelsens/socialministeriets tilsynsvirksomhed inden for institutionsområdet blev set i en bredere sammenhæng (med socialstyrelsens og socialministeriets beføjelser i øvrigt på navnlig bistandslovens område) og blev undergivet en nærmere overvejelse - f. eks. i en arbejdsgruppe - med henblik på dels en nærmere kortlægning af de foreliggende problemer, dels en nærmere afklaring af de gældende regler, navnlig i bistandsloven og de administrative bestemmelser, der slutter sig dertil. 

(J. nr. 1980-916-06).