FOB 80.100

Opholdstilladelse til gæstearbejders barn

01-01-1980

Anmodet justitsministeriet om at tage en sag om opholdstilladelse til et barn af en herboende pakistansk gæstearbejder op til fornyet overvejelse, selv om barnets moder fortsat boede i Pakistan. 

(J. nr. 1979-1455-613).