FOB 80.260

Klageberettigelse efter by- og landzoneloven

01-01-1980

Ikke fundet grundlag for at kritisere, at miljøministeriets departement fandt, at en tidligere ejer af en ejendom, som havde modtaget afslag på en ansøgning om tilladelse efter by- og landzoneloven til opførelse af et enfamilieshus på ejendommen, ikke kunne anses for klageberettiget med hensyn til en afgørelse, hvorved en senere ejer af ejendommen opnåede tilladelse efter by- og landzoneloven til at anvende en senere opført krobygning på ejendommen til beboelse. Planstyrelsens sagsbehandling gav på et enkelt punkt anledning til kritik.  

(J. nr. 1979-1321-142).