FOB 80.332

Udnævnelse i tjenestemandsstilling ved mundtlig meddelelse herom

01-01-1980

Fundet, at en museumsbetjent, der bl.a. af formanden for nationalmuseets direktion modtog en mundtlig meddelelse om en beslutning om udnævnelse (oprykning) i en højere lønramme, herved var gyldigt udnævnt, og at udnævnelsen ikke gyldigt var blevet tilbagekaldt ved en senere beslutning om at udnævne (oprykke) en anden museumsbetjent i stillingen. 

Henstillet til nationalmuseet og ministeriet for kulturelle anliggender, at der blev sendt den førstnævnte museumsbetjent ansættelsesbrev om stillingen i den højere lønramme, og at han modtog løn (herunder efterbetaling) i overensstemmelse hermed. 

(J. nr. 1978-1234-70).