FOB 80.565

Dispensation vedrørende mineralvandsafgift (loven om visse forbrugsafgifter)

01-01-1980

Fundet det overvejende betænkeligt, at departementet for told- og forbrugsafgifter alene på grundlag af dispensationsreglen i § 24, stk. 3, i loven om forskellige forbrugsafgifter fandt at kunne gennemføre en så generelt orienteret fritagelsesordning som den, der var gennemført for ikke-karboniserede læskedrikke, som udskænkes i glas/bæger fra »jet cooler« eller automat, der ikke er indrettet til karbonisering. 

Henstillet til departementet, at der - i forbindelse med anden ændring af loven om forskellige forbrugsafgifter - søges tilvejebragt en nærmere lovgivningsmæssig afklaring af spørgsmålet om afgiftsområdet for mineralvand m. v. 

(J. nr. 1980-410-21).