FOB 80.244

Lokalplanpligt for større el-anlæg

01-01-1980

Ikke fundet grundlag for at kritisere fredningsstyrelsens afgørelse om godkendelse af et 60 k V el-anlæg (luftledning/jordkabel) på Samsø. 

Udtalt over for planstyrelsen, at jeg måtte være mest tilbøjelig til at mene, at større bygge- og anlægsarbejder (i form af strækningsanlæg) er lokalplanpligtige efter bestemmelsen i kommuneplanlovens § 16, stk. 3, såfremt de tænkes placeret i umiddelbar nærhed af rekreative arealer, uanset om der er eller påtænkes tilvejebragt et særligt (plan)grundlag herfor i henhold til planlægningslovgivningen. Min udtalelse blev dog ikke formuleret som en kritik. 

(J. nr. 1978-1273-142).