FOB 80.388

Inhabilitet ved behandling af en personalesag i Danmarks radio

01-01-1980

Fundet, at det under hensyn til nogle konkrete omstændigheder havde været rigtigst ud fra almindelige forvaltningsretlige grundsætninger, at et medlem af radiorådet og radiorådets forretningsudvalg ikke havde deltaget i rådets og forretningsudvalgets behandling af en sag om oprettelse af en personaledirektørstilling i Danmarks Radio, hvortil medlemmet selv var mulig ansøger. 

Udtalt, at det havde været rigtigst, at formanden for radiorådet og forretningsudvalget, der var bekendt med, at medlemmet var mulig ansøger, enten selv havde underrettet eller havde foranlediget, at det pågældende medlem underrettede forretningsudvalget og radiorådet om medlemmets overvejelse om eventuelt at søge personaledirektørstillingen. Ikke fundet at burde formulere denne opfattelse som en kritik. 

Udtalt, at det havde været rigtigst, at radiorådet havde gjort ministeriet for kulturelle anliggender bekendt med nogle oplysninger, som var af væsentlig betydning for bedømmelsen af det rejste spørgsmål om inhabilitet. 

(J. nr. 1980-899-76).