FOB 80.560

Tjenestemænds lønforhold i tilfælde af sygdom ved udløbet af en tjenestefrihedsperiode

01-01-1980

Henstillet til finansministeriet, at der i forbindelse med eventuelle andre ændringer i tjenestemandsloven søges tilvejebragt en klar lovgivningsmæssig stilling til spørgsmålet om tjenestemænds retsstilling ved udløbet af en tjenestefrihedsperiode i tilfælde, hvor de på grund af sygdom ikke kan genoptage tjenesten. 

(J. nr. 1980-1079-70).