FOB 80.623

Beskæftigelse af straffede (betinget dømte) ved postvæsenet

01-01-1980

Udtalt, at det var uberettiget, når overpostmesteren i København ved afgørelsen af, om en person, der havde fået en betinget dom, kunne ansættes (bevare ansættelse) som ekstrabud, havde lagt vægt på, at den pågældendes prøvetid endnu ikke var udløbet og derfor burde beskyttes mod »fristelsessituationer«. 

Endvidere fundet, at afgørelsen om den pågældendes afskedigelse var truffet efter en urigtig sagsbehandling og på et ufyldestgørende oplysningsgrundlag. 

(J. nr. 1979-990-50).