FOB 80.674

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

01-01-1980

Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse burde være besvaret skriftligt. Kritiseret sagsbehandlingstiden, for sen og manglende besvarelse af rykkere, manglende orientering af klageren i øvrigt, at der ikke på sagen var gjort notat om den nævnte telefonsamtale, og at ministeriet ikke havde orienteret klageren skriftlig om ministeriets forståelse af telefonsamtalen. 

(J. nr. 1980-487-710).