FOB 80.345

Forældrebetaling til folkeskoleelevers deltagelse i skolerejser m. v.

01-01-1980

Udtalelse om, hvorvidt udgifter til folkeskoleelevers skolerejser, lejrskoleophold og praktik er omfattet af begrebet »udgifter til folkeskolen« i folkeskolelovens § 40, stk. 1, således at de skal afholdes af kommunerne eller kan kræves betalt af forældrene. 

Fundet det utilfredsstillende, at der ikke i folkeskoleloven er taget en klarere stilling til spørgsmålet. Henstillet til undervisningsministeriet - i forbindelse med andre kommende ændringer af folkeskoleloven - at overveje en ændring af folkeskoleloven, således at der tilvejebringes en lovgivningsmæssig afklaring af spørgsmålet. 

(J. nr. 1980-815-710).