FOB 80.691

Sikringsstyrelsens behandlingstid i erhvervsmedicinske sager

01-01-1980

Udtalt, at sikringsstyrelsens behandlingstid af to sager om eventuel anerkendelse af erhvervssygdomme var urimelig langvarig i forhold til de skadelidte. 

Opfølgning af tidligere meddelelse til de skadelidte, når behandlingen af sagen trækker ud. 

(J. nr. 1980-1094-04 og 1980-1182-04).