FOB 80.307

Ændring fra tjenestemandsansættelse til overenskomstansættelse

01-01-1980

Udtalt, at ministeriet for kulturelle anliggenders beslutning om at ændre en førstebibliotekars ansættelsesforhold fra tjenestemands- til overenskomstansættelse ikke havde bygget på et holdbart retligt grundlag. 

Henstillet til ministeriet at genoptage sagen til fornyet behandling under nærmere angivne forudsætninger. 

(J. nr. 1979-932-70).