FOB 80.181

Klageberettigelse til butikstidsankenævnet

01-01-1980

Ikke fundet grundlag for at kritisere, at butikstidsankenævnet afviste en klage fra en advokat på en butiksindehavers vegne. Butiksindehaveren ansås ikke klageberettiget i henhold til lov om butikstid § 9. Klagen angik en afgørelse fra Thyholm kommunalbestyrelse om ændring af kommunens område for udvidet butikstid, der medførte, at den pågældende butik faldt uden for området. 

(J. nr. 1980-364-31).