FOB 80.428

Disciplinærsag mod tjenestemand i Dampskibsselskabet Øresund (DSB)

01-01-1980

Generaldirektoratet for statsbanernes behandling og afgørelse af en disciplinærsag mod en tjenestemand gav på flere punkter anledning til kritik.  

Henstillet til generaldirektoratet, at sagen blev taget op til fornyet behandling under hensyntagen til nogle nærmere angivne betragtninger.  

(J. nr. 1978-1734-50).