FOB 80.727

To kommuners behandling af en ansøgning om invalidepension

01-01-1980

To kommuners behandling af en invalidepensionsansøgning gav på flere punkter anledning til kritik. 

Henstillet, at behandlingen af ansøgningen blev fremskyndet. 

(J. nr. 1980-755-051).