FOB 80.242

Aktindsigt i underhåndsbrev til minister

01-01-1980

Udtalt, at et brev fra et folketingsmedlem til indenrigsministeren vedrørende besættelsen af en stilling som amtskontorchef ikke burde være destrueret umiddelbart efter åbningen, men indgået blandt akterne i sagen. 

(J. nr. 1980-392-40).