FOB 80.231

Anmodning om mundtlig forhandling i ligningsrådet

01-01-1980

Udtalt over for statsskattedirektoratet, at jeg ville have fundet det rettest, om direktoratet efter modtagelsen - umiddelbart efter en fastsat frist - af en anmodning om mundtlig forhandling straks havde meddelt vedkommende, at hans anmodning efter direktoratets opfattelse var fremkommet for sent, og samtidig havde præciseret, hvorledes mulighederne for at fremkomme med indsigelse herefter var. 

(J. nr. 1979-1204-221).