FOB 80.686

Tilbagebetaling af bistandshjælp under hensyn til udbetalt forsørgertabserstatning

01-01-1980

Udtalt, at den sociale ankestyrelses afgørelse om tilbagebetaling af bistandshjælp - i et tilfælde hvor tilbagebetalingskravet var fremsat under hensyn til, at hjælpsmodtageren havde fået udbetalt en forsørgertabserstatning - enten hvilede på en urigtig retsopfattelse eller var truffet med en begrundelse, som ikke var dækkende.  

Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage sagen og meddele klageren en ny afgørelse (med en dækkende begrundelse).  

(J. nr. 1980-195-052).