FOB 80.136

Konfiskation af kontantbeløb hos varetægtsarrestant

01-01-1980

Konfiskation af et kontant beløb hos en indsat i statsfængslet i Horsens. 

(J. nr. 1980-136-614).