FOB 80.421_1

Spørgsmål om udbetaling af børnetilskud og forskudsvis børnebidrag under ophold på observationsskole

01-01-1980

Ikke fundet grundlag for at kritisere et amtsankenævns afgørelse, hvorefter et barn under ophold på observationsskole ansås for at være forsørget af offentlige midler og derfor ikke berettiget til ydelser efter børnetilskudsloven. 

Foreslået socialministeriet at overveje, hvorvidt der måtte være anledning til at genindføre en regel om delvis udbetaling af forskudsvis børnebidrag, når betingelserne herfor kun er opfyldt i en del af perioden. 

(J. nr. 1979-992-031).