FOB 82.87

Skønsmæssig ansættelse af privatforbrug

01-01-1982

Henstillet til landsskatteretten at undergive en sag fornyet behandling, idet jeg - således som sagen havde udviklet sig - fandt at måtte nære afgørende betænkeligheder ved at anse en skatteyders privatforbrug for usandsynligt lave. 

Efter at landsskatteretten havde afsagt ny kendelse i sagen, hvorved den tidligere afgørelse blev fastholdt, henstillede jeg til Københavns statsamt, at en ansøgning fra vedkommende skatteyder om fri proces blev imødekommet. 

(J. nr. 1982-470-223).