FOB 82.275

Møn kommunes opførelse af klubhusbygning

01-01-1982

Udtalt over for Møn kommune, at jeg måtte være enig med indenrigsministeriet i, at det måtte anses for yderst kritisabelt, at kommunen havde ladet et klubhusbyggeri i Stege havn påbegynde, uden at der forelå bygge- og zonelovstilladelser. 

 Endvidere fundet det beklageligt, at kommunalbestyrelsens flertal i en skrivelse til brug for min stillingtagen til sagen afgav misvisende oplysninger. 

(J. nr. 1982-103-141).