FOB 82.36

Aktindsigt i sag i forligsinstitutionen

01-01-1982

Henstillet til statens forligsmænd i arbejdsstridigheder at genoptage behandlingen af en anmodning om aktindsigt i forligsinstitutionens sag vedrørende afstemning om mæglingsforslaget på AC-området i april 1981. 

(J. nr. 1981-617-01).