FOB 82.136

Tredieinstansbevilling efter retsplejelovens § 966

01-01-1982

Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag om tredieinstansbevilling efter retsplejelovens § 966 fornyet overvejelse. 

(J. nr. 1982-869-68).