FOB 82.113

Telefonisk begæring om aktindsigt

01-01-1982

Udtalt over for værnepligtsstyrelsen, at styrelsens praksis, hvorefter telefoniske begæringer om aktindsigt ikke blev imødekommet, måtte anses for mindre vel stemmende med de forudsætninger vedrørende offentlighedslovens rækkevidde på dette punkt, der er kommet til udtryk i justitsministeriets vejledning om loven. 

Henstillet til værnepligtsstyrelsen at tage den hidtil fulgte praksis på dette område op til overvejelse og i den forbindelse henledt opmærksomheden på registertilsynets vejledning om registerindsigt. 

(J. nr. 1982-531-45).