FOB 82.84

Tilbagebetaling af overskydende skat

01-01-1982

Fundet det beklageligt, dels at statsskattedirektoratet i en sag vedrørende spørgsmålet om forlods tilbagebetaling af overskydende skat efter kildeskattelovens § 55 ikke tog stilling til skatteyderens klage over manglende klagevejledning fra kommunens side, dels at sagens bilag var bortkommet to gange under sagens behandling i skattedepartementet. 

Endvidere fundet det ønskeligt, om skattedepartementet under sin behandling af sagen havde været opmærksom på, at statsskattedirektoratet ikke havde taget stilling til klagen over manglende klagevejledning, og havde påtalt dette over for statsskattedirektoratet. 

(J. nr. 1981-945-220).