FOB 82.124

Aktindsigt/kontradiktion i underholdsbidragssag

01-01-1982

Foreslået justitsministeriet nærmere at overveje det principielle spørgsmål om tilbagekaldelse af ansøgninger (eller klager) med den virkning, at ansøgningerne (klagerne), evt. i forbindelse med tilbagesendelse eller destruktion, udgår som dokumenter af den pågældende sag. 

Endvidere foreslået justitsministeriet at overveje, hvorvidt der kan gives parter i underholdsbidragssager orientering om, at de oplysninger, de meddeler, må påregnes at blive forelagt den anden part i sagen. 

Endelig foreslået justitsministeriet på et kommende kursus for amtsjurister at drøfte spørgsmålet om overøvrighedernes og justitsministeriets praksis vedrørende videresendelse af materiale, som myndighederne har modtaget fra én part i en bidragssag, til den anden part. 

Kritiseret, at justitsministeriet ikke i forbindelse med besvarelsen af en klage tilkendegav sin opfattelse af et nærmere angivet spørgsmål. 

(J. nr. 1981-151-62).