FOB 82.167

Kontant udbetaling af arbejdsdusører m.v. i anstalten ved Herstedvester

01-01-1982

Henstillet til direktoratet for kriminalforsorgen på ny at overveje, om der var fuldt tilstrækkeligt grundlag for at fastholde en særordning på anstalten ved Herstedvester, hvorefter arbejdsdusører m.v. ikke blev udbetalt kontant. 

(J. nr. 1982-227-615).