FOB 82.66

Aktindsigt i toldvæsenets materiale fra kontrolbesøg

01-01-1982

Udtalt over for departementet for told- og forbrugsafgifter, at direktoratet for toldvæsenets faste praksis, hvorefter alle begæringer om aktindsigt i det af toldvæsenet ved kontrolbesøg indsamlede materiale afslås med henvisning til, at materialet i sin helhed er omfattet af undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens § 2, stk. 1, ikke kan anses for stemmende med offentlighedsloven. 

Henstillet til departementet at foranledige, at den hidtil fulgte praksis på det omhandlede område tages op til fornyet overvejelse. 

(J. nr. 1981-1163-21).