FOB 82.123

Offentliggørelsesmåden vedr. cirkulærer m.v.

01-01-1982

Rettet henvendelse til justitsministeriet om offentliggørelsesmåden for cirkulærer m.v. 

(J. nr. 1982-372-69).