FOB 82.262

Berigtigelse af meddelelse om afgørelse fra dagpengeudvalget

01-01-1982

Henstillet til dagpengeudvalget over for en klager at tage stilling til, hvilken betydning der skulle tillægges en fejlagtig meddelelse om en afgørelse fra dagpengeudvalget. Sikringsstyrelsen havde som sekretariat for dagpengeudvalget på egen hånd berigtiget meddelelsen om afgørelsen. 

(J. nr. 1981-1105-04).