FOB 82.170

Udenretslig konfiskation

01-01-1982

Udtalt, at der ikke i de anførte bestemmelser havde været hjemmel for en udenretslig konfiskation, som politimesteren i Ålborg havde foretaget med hensyn til nogle plakater m.m. Endvidere givet udtryk for, at en anmodning om at modtage et bødeforelæg ikke kan anses for en erklæring om at være skyldig i en strafbar handling, jfr. herved retsplejelovens § 931, stk. 5, jfr. stk. 1. Henstillet til justitsministeriet, at overveje en ændring af de blanketter, der anvendes i forbindelse med gennemførelsen af en udenretslig konfiskation. 

(J. nr. 1982-329-611).