FOB 82.252

Tilbagebetaling af ungdomsydelse

01-01-1982

Henstillet til amtsankenævnet for Ringkøbing amt at undergive en sag om tilbagebetaling af ungdomsydelse en fornyet behandling. 

Sendt sikringsstyrelsen kopi af akterne i sagen, idet jeg meddelte styrelsen, at jeg gik ud fra, at oplysninger i sagen om omfanget af tilbagebetalingssager i den pågældende kommune gav styrelsen anledning til at iværksætte en nærmere undersøgelse. 

(J. nr. 1982-754-031).