FOB 82.179

Ophævelse af landbrugspligt

01-01-1982

Udtalt, at det ikke kunne give mig anledning til bemærkninger, at konsekvenserne for anvendelsen af reglerne om adgangen til erhvervelse af landbrugsejendomme i landbrugslovens kap. V indgik som et element i begrundelsen for en restriktiv praksis med hensyn til ophævelse af landbrugspligt begrundet i jordens manglende egnethed til landbrugsdrift. 

(J. nr. 1981-772-54).