FOB 82.71

Rentegodtgørelse ved tilbagebetaling af merværdiafgift

01-01-1982

Henstillet til departementet for told- og forbrugsafgifter i forbindelse med anden ændring af merværdiafgiftsloven at overveje indførelse af en renteordning ved tilbagebetalig af for meget betalt merværdiafgift. 

(J. nr. 1981-1209-21).