FOB 82.20

Arbejdsdirektoratets orientering af klagere, når sagsbehandlingen trækker ud

01-01-1982

Over for arbejdsministeriet rejst spørgsmålet om, hvilke foranstaltninger der måtte være eller ville blive truffet med henblik på at sikre, at bestemmelserne i statsministeriets cirkulærskrivelse nr. 221 af 11. september 1978 om orientering af ansøgere og klagere, når sagsbehandlingstiden trækker ud, iagttages af arbejdsdirektoratet. 

(J. nr. 1981-1070-02).