FOB 82.69

Afgiftsfritagelse bl.a. ved beskadigelse

01-01-1982

Henstillet til departementet for told- og forbrugsafgifter i forbindelse med anden ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter at overveje spørgsmålet om indførelse af en ordning om fritagelse for afgift af varer, der i virksomhederne går tabt bl.a. ved beskadigelse. 

(J. nr. 1982-707-21).