FOB 82.108

Afslag på aktindsigt til patient uden selvstændig konkret vurdering

01-01-1982

Henstillet til indenrigsministeriet at træffe en ny afgørelse i anledning af A's anmodning om aktindsigt i nogle udtalelser fra læger i en klagesag, som A havde rejst vedrørende en speciallæge i psykiatri, da jeg ikke kunne anse det for godtgjort, at ministeriets afgørelse om afslag på aktindsigt hvilede på en selvstændig, konkret vurdering som foreskrevet i offentlighedslovens § 8, stk. 1, jfr. § 10, stk. 1. 

(J. nr. 1982-661-43).