FOB 82.43

Beregning af klagefrist i sag vedrørende individuel boligstøtte

01-01-1982

Rettet henvendelse til boligministeriet, boligstyrelsen, om beregningen af klagefristen i boligsikringslovens § 20, stk. 2 (nu § 63, stk. 3, i lov om individuel boligstøtte). 

(J. nr. 1982-897-17).