FOB 82.140

Erklæring efter retsplejelovens § 799, stk. 7, om ransagning uden resultat

01-01-1982

Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag om udstedelse af erklæring efter retsplejelovens § 799, stk. 7 (ransagning uden resultat) fornyet behandling. 

(J. nr. 1982-733-610).