FOB 82.77

Refusion af udgift til bankgaranti

01-01-1982

Spørgsmål om refusion af en skatteyders udgift til bankgaranti som sikkerhed for pålignede skatter i et tilfælde, hvor en overordnet skattemyndighed havde annulleret skatterådets afgørelse, fordi rådets sagsbehandling var behæftet med en mangel. 

 (J. nr. 1981-447-220).