FOB 82.243

Tilbagebetaling af folkepension

01-01-1982

Henstillet til den sociale ankestyrelse at genoptage behandlingen af en sag, hvor der i henhold til folkepensionslovens § 25 om tilsidesættelse af pensionistens oplysningspligt var stillet krav om tilbagebetaling af tillæg til folkepension, under henvisning til at det (nu) foreliggende grundlag gjorde det betænkeligt ensidigt at placere risikoen for fejludbetalingen hos pensionisten.  

(J. nr. 1982-17-050).