FOB 82.55

Aktindsigt i udtalelse fra Danmarks geologiske Undersøgelse i forbindelse med besvarelse af folketingsspørgsmål

01-01-1982

Udtalt over for energiministeriet, at jeg ikke på det foreliggende grundlag kunne anse det for godtgjort, at ministeriets afslag på en anmodning om aktindsigt i en udtalelse, som ministeriet havde indhentet fra Danmarks geologiske Undersøgelse i forbindelse med besvarelse af et folketingsspørgsmål, havde haft fornøden hjemmel i offentlighedslovens § 2, stk. 2, nr. 3, sammenholdt med § 2, stk. 3. 

Henstillet til energiministeriet at undergive anmodningen om aktindsigt fornyet behandling på grundlag af de synspunkter vedrørende anvendelse af undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens § 2, stk. 2, som jeg havde anført i udtalelsen. 

(J. nr. 1982-1147-36).